Język polski english
baner_bo
 

Zespół Badań i Rozwoju Maszyn do Siewu, Nawożenia i Ochrony Roślin jest powołany w celu prowadzenia badań w obszarze techniki ochrony roślin, siewu oraz nawożenia precyzyjnego. Ze względu na różnorodność tematyki prowadzonych projektów badawczych i rozszerzenie kompetencji eksperckich pracowników naukowych w Zespole, poszerzono kierunki działalności o wdrażanie innowacyjnych rozwiązań mechatronicznych w precyzyjnym sterowaniu elektronicznym maszyn oraz w zakresie komputerowego wspomagania projektowania i badań.

Zespół BO prowadzi prace w zakresie:

- opracowania koncepcji i konstrukcji nowych maszyn, w szczególności: maszyn do siewu, nawożenia i ochrony roślin, maszyn melioracyjnych i in.,

- ekspertyz technicznych i europejskich testów porównawczych, wykonywanych wspólnie z DLG i ENTAM w zakresie badania opryskiwaczy i rozpylaczy,

- prowadzenia wzorcowej Stacji Kontroli Opryskiwaczy,

- doradztwa w zakresie techniki i technologii precyzyjnego rolnictwa,

- projektowania i badań symulacyjnych w środowisku CAD 3D, w tematyce objętej działalnością Zespołu,

- rozwoju sterowania elektronicznego i wdrażania rozwiązań mechatronicznych w maszynach do siewu, nawożenia i ochrony roślin.

 

Zespół współpracuje z przedsiębiorcami realizując projekty współfinansowane ze środków krajowych przeznaczonych na naukę. Współpracujemy między innymi z firmami z branży rolniczej, uczelniami oraz innymi instytutami badawczymi.